Arıtma Tesisi

Arıtma tesisi ile üretim sonucu oluşan atık sular ve evsel kullanım atık suları fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan 9400 m3/gün kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılarak deşarj limitlerinin oldukça altında deşarj edilerek doğaya kazandırılmaktadır. Üretim tesisi ve arıtma tesisi içerisinde bulunan laboratuvarlar ile kontroller sürekli yapılmaktadır. Ayrıca tesis çıkışında bulunan SAİS (Sürekli Atık su İzleme Sistemi) kabininde arıtılmış sular 7/24 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Tesisten çıkan sular, yatırımına başlanan projeler ile üretim içerisinde kullanılarak, deşarj edilen su en az seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.

Arıtma tesisi

varaka Arıtma tesisi