Arıtma Tesisi

Arıtma tesisi ile Prosesten çıkan atık suları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan ve 7000 m3/gün kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılarak deşarj edilmektedir. Aynı zamanda arıtılan suyun bir kısmını da kendi prosesinde kullanarak su tüketimini minimize etmektedir.

Arıtma tesisi

varaka Arıtma tesisi