Çevre Dostu Kâğıt Fabrikası

Çevre ve doğa dostu olan Varaka Kâğıt üretimi için gerekli olan hammaddeyi %100 atık kâğıt kullanarak, geri kazanılabilir ürün üretimini ile kâğıt ve ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması sağlanırken, atık kullanımı ile çevre temizliğine de büyük katkıda bulunmaktadır. Gerekli izin/lisans ve belgelere sahip olarak yönetmelik ve mevzuatlara uygun çalışmalarını sürdürmektedir.

Sahip olduğu Kojenerasyon tesisinde ülke kaynaklarından sağlanan yakıtlar yakılarak tesisin ihtiyacı olan buhar üretilirken, aynı zamanda buhar türbini ile tesisin elektrik ihtiyacı da üretilerek, enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanarak çevreciliğini ön plana çıkarmaktadır. Varaka Kâğıt geri dönüşüm tesisiyle, baca filtre sistemiyle, sahip olduğu arıtma tesisiyle, hedef, ilke, çalışmalarıyla ve güçlü kadrosu ile çevresel sürdürülebilirlik konusunda öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.