Çevre Dostu Kâğıt Fabrikası

Çevre dostu olan Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. üretimi için hammadde olarak %100 atık kâğıt kullanarak, kâğıt ve ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması sağlanırken, atık kullanımı ile çevre temizliğine de büyük katkıda bulunmaktadır.

Sahip olduğu Kojenerasyon tesisinde ülke kaynaklarından sağlanan yakıtlar yakılarak tesisin ihtiyacı olan buhar üretilirken, aynı zamanda buhar türbini ile tesisin elektrik ihtiyacı da üretilerek, enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanarak çevreciliğini ön plana çıkarmaktadır. Prosesten çıkan atık suları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan ve 7000 m3/gün kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılarak deşarj kriterlerinin altında bir atık su oluşturularak deşarj edilmektedir. Aynı zamanda arıtılan suyun bir kısmını da kendi prosesinde kullanarak su tüketimini minimize etmektedir.