Temel Değerlerimiz

1) Topluma Katkılar Sunmak

Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma, yakın çevresine, bulunduğu şehre ve ülkemize katkılar sunmaktadır.

2) Geri Dönüşüm ve Çevreye Katkı

Geri dönüşüm ekosistemi içerisindeki tüm süreçlerde faaliyet göstererek sıfır atık kapsamında, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye olan faydamızın sürekliliği sağlanmaktadır.

Kendi enerjisini üreten tesisimiz ile ülkemize ekonomik katkılar sunulmaktadır.

Kâğıt üretiminde hammadde olarak atık kâğıt kullanılması çevresel fayda sağlamaktadır.

3) İnsan Odaklılık

İşveren markası olmanın tüm gereklerini gerçekleştirmeye istekli, takip eden bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu yaklaşımla çalışan, müşteri, tedarikçi ilişkilerinde insana kıymet veren bir bakış açısı olmazsa olmaz değerlerimiz  arasında yer almaktadır.

4) Çalışan Memnuniyetini Artırmak

İnsan kıymetlerine verilen önem ile çalışma şartlarını sürekli iyileştirmek ve eğitim planlaması, kariyer yönetimi ile onların gelişimlerini sağlayarak çalışan memnuniyeti ile çalışan aidiyetini artırmaktır. Bu sayede öğrenen ve gelişen kurumsal yapıyı oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

5) Müşteri Memnuniyetini Artırmak

Müşteri istek ve taleplerini doğru, eksiksiz ve zamanında karşılayan bir süreç yönetimi anlayışını benimsemektedir. Bu süreç yönetimini kullanarak müşteri memnuniyetini her geçen gün artırmak ve sürekli kılmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

6) Etkin Tedarikçi Yönetimini Sürdürmek

Etkin tedarikçi yönetim sistemiyle verimli, performansı yüksek, maliyet azaltıcı bir yapının oluşturulması sürdürülebilir karlılık ve mali yapıyı güçlü kılmak amaçlanmaktadır.

7) İnovasyon

Gelişen ve yüksek teknoloji ile birlikte, vizyoner bir bakış açısıyla ürün kalitesi ve iş  süreçleri için yenilikçi fikirler oluşturmak, mevcut ürün kalitesi ve iş süreçleri için de verimli bir yapı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Doğru ve uygun dijitalleşme ile iş süreçlerinin her alanında etkin ve üretken bir sistemin oluşmasını sağlamaktır.

8) Katılımcı Yönetim

Tüm çalışanları ile saygı ve kurumsal aidiyeti önemseyen, şeffaflık ilkesi gereği açık ve objektif yaklaşımları karar ve uygulama süreçlerinde kullanan, dürüst, yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışını benimsemektedir.

Bu katılımcı yönetim anlayışıyla çalışanların liderlik vasfının geliştirilmesi ve onların öncü olmaları hedeflenmektedir. Bu sayede kurumun çalıştığı sektörde lider olması ve sektör dışında da örnek olması amaçlanmaktadır.