Hakkımızda

Yerli gazete ve kitap kâğıdı üretimi yapmak için 1981 yılında faaliyete geçen SEKA Balıkesir Kâğıt Fabrikası, 1997 yılında özelleştirme kapsamında anonim şirkete dönüştürülmüş, 2003 yılında ise Albayrak Grubu’muza dahil olmuştur.

Grubumuz bünyesine katıldıktan sonra modernize çalışmalarına başlanarak Holmen Paper Madrid S.L.’den 200.000 ton/yıl kapasiteli kâğıt üretim makinesi satın alınmış; makine 2013’ün ilk çeyreğinde demonte edilerek, 300.000 ton/yıl kapasite hedefine ulaşmak için gerekli ciddi revizyonlar ve yenilemeler yapılarak Balıkesir SEKA yerleşkesinde üretime başlanmıştır. 2019 yılı ortalarında deneme üretimleriyle Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. olarak faaliyete başladık.

Balıkesir-Bigadiç karayolu üzerinde, Paşaköy yakınlarında 1.265.000 metrekare alan üzerine kurulmuş olan fabrikamız, 110.000 metrekare kapalı alana sahiptir. Firmamızın Merkezi İstanbul’dadır.

Varaka Kâğıt tesislerimizde, üretimi yapılan ve yapılması planlanan ürünler aşağıdaki şekildedir: Fluting, Testliner (Esmer), Testliner (Beyaz), Testliner (Beyaz Kuşeli), Kraft (İmitasyon), Kraft, Torba Kâğıt.

Verimliliğin ve kalitenin arttırılması, ürün kalitesindeki sürekliliğin sağlanması için üretimin her aşamasında ileri teknoloji ürünü olan Otomasyon Kontrol Sistemi (DCS) ve Kalite Kontrol Sistemleri (QCS) kullanılmaktadır.

Çevre dostu olan fabrikamız, üretim için hammadde olarak %100 atık kâğıt kullanarak, kâğıt ve ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması sağlanırken, atık kullanımıyla ve çevre temizliğine de büyük katkıda bulunmaktadır. Ayrıca kâğıt imalatı için ağaç kullanımının önüne geçerek binlerce ağacın kesilmesini de engellemektedir.

Sahip olduğumuz Kojenerasyon tesisinde ülke kaynaklarından sağlanan yakıtlar yakılarak tesisin ihtiyacı olan buhar üretilirken, aynı zamanda buhar türbiniyle tesisin elektrik ihtiyacı da üretilmekte, enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanarak çevreciliğini ön plana çıkarmaktadır.

Prosesten çıkan atık suları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan ve 7000 m3/gün kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılarak deşarj kriterlerinin altında bir atık su oluşturularak deşarj edilmektedir. Aynı zamanda arıtılan suyun büyük bir kısmı kendi prosesinde kullanarak su tüketimini minimize etmektedir.

Misyonumuz

Sürekli öğrenen, gelişen ve iyileşen bir yapıda doğruluk ve müşteri memnuniyetini temel alan prensibiyle zamanında, eksiksiz, güler yüzlü, etkin, kaliteli hizmeti sunmak. Faaliyetlerini yerine getirmede sürdürülebilir bir çevre ve çalışanların güvenliği ve mutluluğunu esas almak. Kaliteli, nitelikli, motive edilmiş, eğitimlerinin devamlılığı sağlanmış işgücüyle hedef birliği içerisinde VARAKA ailesi olarak ürün ve hizmet sunmayı amaç edinmektir.

Vizyonumuz

Kâğıt sektöründe, doğru kaliteyi sağlayarak müşteri ihtiyaç taleplerini en üst düzeyde karşılayan, kurumsal ve sürekli gelişen bir yapıya sahip olmaktır. Ayrıca Ülkemizin kaynaklarını kullanarak hitap ettiğimiz sektörde dışa bağımlılığı azaltmak, istihdam sağlamak ve dolayısıyla bölgenin kalkınmasını desteklemektir.