İnsan Kaynakları Politikamız

Önce insan ilkesi doğrultusunda; verimliliği yüksek, dinamik, gelişme açık, ben yerine biz diyen, mutlu, motive insan gücüne sahip ve çalışılmak istenen bir şirket olmak,

Vizyon ve hedeflerine ulaşırken en önemlisi şirketine bağlı ve niteli insan gücüdür. Mutlu çalışan politikasını ön planda tutmak,

Çalışan bağlılığını geliştirmek odaklanmak,

Ayrıca çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği en üst düzeyde sağlayacak tedbirleri alarak ve farkındalıklarını en üst seviyeye çıkartmak,

Doğru işe doğru insan uygulamaları benimsemek,

Tüm çalışanlarımızın motivasyon düzeyini yüksek tutmak,

Çalışanlarımızın en iyi şekilde desteklemek gelişimi sürekli kılmayı amaçlıyoruz.