İK Politikası

Motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve valens katan, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, işin kalitesine ve çıktısına önem veren, işini bütünün bir parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak temel hedefimizdir. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan ve başarılarımızda büyük pay sahibi olan “İnsan Kaynağımız” en önemli ve öncelikli değerimizdir. Çalışanlarımızla uzun vadeli ve huzurlu birliktelik sağlamak için, bu değerin korunmasına, geliştirilmesine ve gerekli desteğin sağlanmasına önem veriyoruz. Çalışanlarımızı en iyi şekilde desteklemek için öğrenmeye ve gelişmeye yönelik programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda benimsediğimiz Temel İnsan Kaynakları Politikalarımız aşağıdaki gibidir.

 • ‘Doğru işe doğru insan’ uygulamaları kapsamında çalışanlarımızın, yetenek ve yetkinliklerini en verimli şekilde kullanabilecekleri pozisyonlarda görevlendirmek,
 • İnsan kaynağı ihtiyacını bilimsel metotlarla tespit ederek, işin niteliğine uygun yetkinliklere sahip kişinin seçimini ve istihdamını objektif işe alım kriterleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Gelişime ve yeniliğe açık, ben yerine biz diyebilen, verimliliği yüksek, nitelikli insan gücüne sahip bir organizasyon yapısını sürekli kılmak,
 • Başarılı personeli özendirmek, ödüllendirmek, bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik fırsatlar sunmak,
 • Çalışan bağlılığını geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütmek,
 • Motivasyon düzeyi yüksek “Mutlu Çalışan” olgusunu ön planda tutmak,
 • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini planlı eğitimler ile sürekli desteklemek,
 • Çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu desteklemek ve buna imkân sağlayacak uygulamaları yürütmek,
 • Açık iletişim ile “Açık Kapı Politikası” kapsamında, çalışanların şikâyet, eleştiri, gözlem, tespit ve önerilerini önemsemek ve çözüme kavuşturmak,
 • Tüm çalışanlarımızı ortak hedeflerimiz doğrultusunda birleşmelerini sağlamak ve birer stratejik ortak haline getirmek,
 • Çalışanlarımızı ilgilendiren konularda, uygun iletişim kanalları ile çalışanlarımızı zamanında bilgilendirmek,
 • İnsan Kaynakları politikalarımızı sürekli gözden geçirerek, ihtiyaç halinde güncellemek ve geliştirmek,