İşe Alım Süreci

Özellikle özgeçmiş havuzundan veya ilan sonucu yapılan başvurular içinden insan kaynakları tarafından ön görüşme yapılır. Mülakat yöntemi, adayın daha önceki deneyimleri ve açık bulunan pozisyona ait görev tanımında yer alan yetkinliklerin değerlendirilerek uygunluğunun araştırılması şeklindedir. İşe alım süreçlerinde Başarı ve Sonuç Odaklılık / Hız / Yaratıcılık / Girişimcilik / İletişim / Takım Çalışması / Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme / Değişime Ayak Uydurma ve Yönetme yetkinliklerini ön planda tutar. İşin gerektirdiği nitelikleri, yetkinlikleri, kişisel becerileri ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapılır.