Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Politikası

VARAKA Kağıt Sanayi A.Ş. olarak faaliyetlerimizin tamamında bilgi güvenliği ve gizlilik kapsamlarında bilgi ve kişisel veri güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

  1. Gizlilik : Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını,
  2. Bütünlük : Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılmasını,
  3. Erişilebilirlik : Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasını

hedefliyoruz.

Bilginin en üst seviyede güvenlik ve gizlilik anlayışı içerisinde korunması gerektiği bilinci ile hareket eden VARAKA Kağıt Sanayi A.Ş.; bilgi güvenliği ve gizlilik konseptinin esasını oluşturan basılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin yasal mevzuatlara uygunluk ve kuruluşumuzun Holding yapısı bünyesinde gerek Varaka gerekse bilişim altyapısı ve teknolojileri ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacıyla;

  • Bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
  • Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi’ ni sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Bilgi güvenliği ve gizlilik farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar geliştirmek,
  • Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve sorumlulukların açık ve net bir biçimde belirlemek gerekmektedir.

Sonuç olarak;

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Politika’mızın amacı bilgi varlıklarını korumak, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve böylece VARAKA Kağıt Sanayi A.Ş. güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmeyi

Taahhüt ederiz.

(BGYS.PT.001/RV04)