Yasal yükümlülük, çevre ahlakı, çevre kanunu ve mevzuatları çerçevesinde; belirlediğimiz hedefler ve ilkeler doğrultusunda, geri dönüşebilir hurda kağıtlardan oluşan hammadde ile çevre kirliliğini en aza indirerek kâğıt, karton üretimini gerçekleştirmek ve satışını sürdürülebilir kılmak. Güncel teknoloji yatırımları ile oluşabilecek tüm atıkları minimize ederek, oluşan atıkların sıfır atık kapsamında yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımını sağlayarak çevre dostu bir bakış açısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak. (CYS.PT.001/RV03)