Enerji günlük yaşamı sürdürmek için gereklidir. Gelecekteki gelişme enerjinin uzun dönemde artan miktarlarda var olmasına, güvenli ve çevre açısından sağlam kaynaklardan gelmesine bağlıdır.

Bugünkü enerji kullanımı, gelecek asırlara uzanacak yaşam ve ekonomiyi şimdiden şekillendirmektedir. Biz bu duruma sürdürülebilirlik açısından yaklaşıyoruz. Yani; Enerjiyi verimli kullanmak için tasarrufu tedbir ve projeler uygulayıp, birincil enerji kaynak israfını en aza indirilmesini sağlamalıyız. Ayrıca küresel ısınmayı ve yerel kirlenmeyi önlemek için enerjinin verimli kullanılması şarttır.

Enerjinin verimli kullanılması ile dünya, ülke ve de şirket enerji maliyetlerinde ve sera gazı emisyonlarında azalma sağlamakta mümkündür.

VARAKA olarak kuruluşun stratejisine uygun olarak;

  1. Uygun amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını,
  2. Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını,
  3. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
  4. Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme sağlayacağımızı,
  5. Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme ölçütlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını,
  6. Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,
  7. Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakacağımızı,
  8. Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin artırılacağını,
  9. Atık kâğıt miktarını artırarak çevresel kirlenmeyi önleyeceğimizi,

Taahhüt ederiz. (ENYS.PT.001/RV01)