Doğrudan veya dolaylı yolla FSC® tarafından kabul edilemez olarak görülen faaliyetlere bulaşmadan faaliyet sürdürmektir. Yasal olan ağaç, orman ürünlerini ve buna bağlı lisanlı geri dönüşüm hammaddesi kullanılarak üretim faaliyetlerinde bulunmaktır. Koruma değeri olan ağaç ürünlerini girdi olarak kullanmadan, sürdürülebilir bir yaklaşım ile yeniden geri kazanım ürünleri kullanmaktır. Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaları kullanmamaktır. Çalışanların, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan haklara uygun olarak istihdam edilmesini sağlamaktır. (FSC.PT.001/RV01)

FSC® License Code : FSC®-C153591

Certificate Code : TUEV-COC-001582