Evrensel haklar, Vicdani sorumluluk, Yasal yükümlülük ve mevzuatlar çerçevesinde çalışanların ve çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken grupların (Kadınlar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları) sağlık ve güvenliğini faaliyet gösterdiği her alanda korumak için uygun ortam ve kaynakların kullanılmasını sağlayaraktır. Tüm faaliyetlerimizde ve yeni planlanan süreçlerde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin, olası kaza ve risklerin değerlendirmelerinin yapılmasını, önceden tespit edilerek en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlamak. (ISG.PT.001/RV02)