Kâğıt ve Karton Üretiminde teknolojimizi, insan kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli geliştirerek müşteri odaklı çalışmayı ilke haline getirmektir. Ürün/Hizmette en üst kalite seviyesinde süreklilik ve gelişimini sağlamaktır. Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerinden, gücünden ve görüşlerinden faydalanarak verimliliği artırmaktır. Firma içi ve dışı eğitim faaliyetlerini geliştirerek bilgi transferinin ve paylaşımının sağladığı sevgi ve saygı ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamaktır. Milli duygular ile topluma yararlı ve yerli kaynaklar ile sektörün taleplerine cevap vermektir. Toplam kalite yönetimini gerçekleştirmek amacıyla faaliyet ve süreçlerimize tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamaktır. (KYS.PT.001/RV03)