Kâğıt ve Karton Üretiminde teknolojimizi, insan kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli geliştirerek müşteri odaklı çalışmayı ilke haline getirmektir. Ürün/Hizmette en üst kalite seviyesinde süreklilik ve gelişimi sağlamaktır. Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerinden, gücünden ve görüşlerinden faydalanarak verimliliği arttırmaktır. Firma içi ve dışı eğitim faaliyetlerini geliştirerek, bilgi transferinin ve paylaşımının sağlandığı sevgi, saygı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Milli duygular ile topluma yararlı ve yerli kaynaklar ile sektörün taleplerine cevap vermektir. Toplam kalite yönetimini gerçekleştirmek amacıyla faaliyet ve süreçlerimize tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamaktır. (KYS.PT.001/RV03)