Tüm yaşayanların geleceği için iklim değişikliğinden daha büyük bir tehdit yoktur. VARAKA olarak, günümüzün iklim sorunlarına sürdürülebilir çözümler bulmada endüstrinin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz.

İklim değişikliğinin insanlığın ortak bir kaygısı olduğunu kabul ederek;

Taraflar; insan kaynaklı salımlar ve uzaklaştırmaları yönünden Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli tarafından değerlendirilen ve Paris Anlaşması Taraflarının ilk buluşması olarak Taraflar Konferansı tarafından kabul edilen yöntemler ve ortak ölçütler çerçevesinde sorumludur;

Bilime dayalı karbon azaltma hedeflerini taahhüt eden ve gerçekleştiren ilk şirketlerden biri olmayı ve 12 Ekim 2021′ de, 2050 yılına kadar tüm üretim süreçlerinde net sıfır emisyon ulaşmayı ve 2030 yılına kadar ara emisyon azaltım hedefimizi de hesaplayarak onaylatmayı hedeflemekteyiz.

VARAKA KÂĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ olarak kuruluşun stratejisine uygun bir şekilde;

İklim Değişikliği Politikası ve genel Çevre Politikamız uyarınca şunları yapacağız:

 • Tüm üretim süreçlerinde emisyonlarımızı mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz.
  • Operasyonlarımızda kullanılan enerjinin azaltılmasını ilerletmek.
  • Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
  • Karbon ayak izlerini azaltmak ve iklim etkilerini en aza indirmek için tedarikçilerle birlikte çalışmak.
  • Tüm operasyonlarımız ve değer zincirindeki ana adımlar için emisyon azaltımına yönelik yol haritaları belirlemek.
 • Uzun vadeli yönetim teşvik planlarımızın unsurlarından biri olarak CO2 emisyon azaltım hedeflerini uygulamaya koymak,
 • İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konusunda diğer ortaklarla (endüstriler, akademi, STK’ lar, hükümet vb.) birlikte çalışmayı,

Taahhüt ederiz. (ENYS.PT.002/RV00)