Kariyer İmkanları

Gelişen ve değişen iş hayatında en değerli sermayeyi insan kaynağı olarak görüyoruz. İnsan kaynağımızın nitelikli, yetkin ve daha verimli olabilmesi adına kariyer yolcuğunda çalışanlarımıza eşlik ediyoruz.

Yürütülen planlı eğitim faaliyetlerimiz ile çalışanlarımızın mesleki ve kişisel alanda kendilerini geliştirmelerine ve kariyer yolculuklarına katkı sağlıyoruz. Varaka Kariyer Yönetim Sistemi ile birlikte çalışanlarımızın uzun yıllar şirketimizde çalışabilmesine imkân tahsis etme gayesini taşıyoruz.

Şirketimizin hedef ve amaçları doğrultusunda ortaya konulan stratejilerin hayata geçebilmesi adına sistemli bir şekilde yürütülen insan kaynakları planlaması sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlarımız doğrultusunda işe alım sürecine başlamaktayız. Öncelikli olarak işe alım sürecindeki ihtiyacımızı iç kaynaklarımızdan karşılamak adına çaba harcayıp, çalışanlarımızın yetkinlikleri doğrultusunda ortaya çıkarılan kariyer planlama sistemini aktif bir şekilde kullanmayı amaçlamaktayız. Dış kaynak kullanımı gerektiren durumlarda ise, şirketimize artı değer katacağına inandığımız adayların seçimi noktasında etkin bir seçme ve yerleştirme süreci ile istihdam sağlamaktayız.

İşe alım süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz yetkinlik bazlı mülakatlar ve adaylara tanımlanan kişilik envanteri ile şirketimize ve göreve en uygun çalışanları istihdam etmeyi, adaylarımız için ise nitelik ve yetkinliklerine göre en uygun işe yerleştirmeyi amaçlamaktayız. Yetkinlik bazlı mülakatların ardından yapılan teknik mülakatlar ile işin sorumluları tarafından adayın mesleki bilgi ve yeterliliğini ölçerek istihdamın en doğru şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz.

Gerçekleştirilen işe alımlarda çalışanların kariyer gelişimleri şirketimize ve görevlerine uyum sağlamaları amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon süreci ile başlatıp, gerekli yetiştirme ve geliştirme faaliyetleri ile devam ettiriyoruz.

Sizde aramıza katılmak için iş başvurunuzu buraya tıklayarak yapabilirsiniz.