Kariyer İmkanları

Gelişen ve değişen dünya şartları içerisinde en değerli sermaye olan insan kaynağının etkili ve verimli kullanılabilmesi adına yönetim süreçlerimize bu değişimi göz önünde bulundurarak yön veriyoruz.

Eğitim faaliyetlerimiz ile eşgüdümlü yürütülen performans yönetim sistemimizin, kariyer planlama sistemi ile de etkin bir şekilde bütünleştirilmiş olması sonucunda; tüm insan kaynakları yönetimi süreçlerimiz, çalışanlarımızın uzun yıllar grubumuz içerisinde çalışabilmesine imkân sağlayan şartları oluşturma gayesini taşımaktadır.

Şirketimizin hedef ve amaçları doğrultusunda ortaya konulan stratejilerin hayata geçebilmesi adına sistemli bir şekilde yürütülen insan kaynakları planlaması sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlarımız doğrultusunda işe alım sürecine başlamaktayız. Öncelikli olarak işe alım sürecindeki ihtiyacımızı iç kaynaklarımızdan karşılamak adına çaba harcayıp, çalışanlarımızın yetkinlikleri doğrultusunda ortaya çıkarılan kariyer planlama sistemini aktif bir şekilde kullanmayı amaçlamaktayız.

Dış kaynak kullanımı gerektiren durumlarda ise, şirketimize artı değer katacağına inandığımız çalışan adaylarının seçimi noktasında etkin bir seçme ve yerleştirme süreci ile istihdam sağlamaktayız.

Grup bünyesinde gerçekleştirilen işe alımlarda çalışanların kariyer gelişimleri Gruba ve görevlerine uyum amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon süreci ile başlayıp, gerekli yetiştirme ve geliştirme faaliyetleri ile devam etmektedir.

İş portalları üzerinden açık ilanlarımızı görüntüleyebilir, başvurunuzu yapabilirsiniz