Varaka Akademi

Gelişen teknoloji ve potansiyel iş gücü nedeniyle Varaka Akademi Eğitim Programı 2021 yılında hayata geçirilmiştir. Personellerimizin iş, yaşam vb. alanlarıda daha etkili ve donanım sahibi olmalarını amaç edinen eğitim programıyla, firmamızda kişisel gelişim ve mesleki yetkinlik eğitimi verilmektedir.

Sektörün önde gelen şirketimiz kaliteli iş gücünü sağlamak ve alanında donanım sahibi bireyler oluşturmak için Varaka Akademi Eğitim Programını pandemi nedeniyle online olarak hayata geçirmiştir. Akademi sayesinde 500’e yaklaşan çalışanımıza gelişim imkanı sunarak kaliteli istihdam ile potansiyel iş gücümüzü artırıyoruz.

Akademi ile yıllık planlanan eğitimler kişiye özgü olarak belirlenerek uygulanmaktadır. Eğitim konuları şirket stratejik hedefleri, potansiyel iş gücü, bilgi, beceri ve yetkinlik alanların doğrultusunda belirlenmektedir.  Şirketimizde yer alan mavi ve beyaz yaka için eğitimler belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir ve çalışanların katılımı sağlanır.

Bireysel veya takım performanslarını artırmak için etkili problem çözme, iletişim teknikleri, ekip dinamikleri, zaman ve stres yönetimi ve mesleki eğitimler verilmektedir. 2021 yılında kurulan akademi eğitim planları ile beraber teknolojik altyapıdan yararlanılarak zaman ve mekan kısıtları olmadan eğitim faaliyetleri online olarak verilerek, sürdürülebilir kılınmaktadır.