• Türkçe
 • English

Varaka Akademi

varaka akademi

Gelişen teknoloji ve potansiyel iş gücü nedeniyle Varaka Akademi Eğitim Programı 2021 yılında hayata geçirilmiştir. Personellerimizin iş, yaşam vb. alanlarıda daha etkili ve donanım sahibi olmalarını amaç edinen eğitim programıyla, firmamızda kişisel gelişim ve mesleki yetkinlik eğitimi verilmektedir.

Sektörün önde gelen şirketimiz kaliteli iş gücünü sağlamak ve alanında donanım sahibi bireyler oluşturmak için Varaka Akademi Eğitim Programını pandemi nedeniyle online olarak hayata geçirmiştir. Akademi sayesinde 500’e yaklaşan çalışanımıza gelişim imkanı sunarak kaliteli istihdam ile potansiyel iş gücümüzü artırıyoruz.

Akademi ile yıllık planlanan eğitimler kişiye özgü olarak belirlenerek uygulanmaktadır. Eğitim konuları şirket stratejik hedefleri, potansiyel iş gücü, bilgi, beceri ve yetkinlik alanların doğrultusunda belirlenmektedir.  Şirketimizde yer alan mavi ve beyaz yaka için eğitimler belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir ve çalışanların katılımı sağlanır.

Bireysel veya takım performanslarını artırmak için etkili problem çözme, iletişim teknikleri, ekip dinamikleri, zaman ve stres yönetimi ve mesleki eğitimler verilmektedir. 2021 yılında kurulan akademi eğitim planları ile beraber teknolojik altyapıdan yararlanılarak zaman ve mekan kısıtları olmadan eğitim faaliyetleri online olarak verilerek, sürdürülebilir kılınmaktadır.

Eğitimlerimiz;

ETKİLİ PROBLEM ÇÖZME

Eğitimin İçeriği:

 • Problemi Tanımlama Ve Analiz Etme
 • Problem Çözme Teknikleri Kavramlar
 • Problem Çözmeye Etki Eden Faktörler
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • Analitik Ve Yaratıcı Düşünce
 • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
 • Balıkkılçığı Tekniği (Ishikawa Diagram)
 • Pareto, Histogram, İlişki Diyagramları
 • Nominal Grup Tekniği
 • Beyin Fırtınası
 • Zihin Haritalama
 • SWOT Analizi
 • Problem Çözme Adımları Ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Eğitimin İçeriği:

 • İletişimin Temel Özellikleri
 • İletişim Ve Algı Hayatımızı Nasıl Etkiler?
 • Beynin Çalışma Prensipleri
 • Etkili İletişim Ve Etkili Dinleme
 • İletişim Planı Hazırlamak
 • Empati Yapabilme Ve İnsan Davranışlarını Tanıyabilme
 • İletişim Problemlerini Pratik Yollarla Çözmek
 • Zor Insanlarla Başa Çıkmak
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Engelleri Ve Aşma Yolları
 • Kaliteli İletişim İçin Neler Yapılmalı?

EKİP DİNAMİKLERİ

Eğitimin İçeriği:

 • Ekip Nedir?
 • Ekip Olmak Neden Önemli.
 • Ekip Olmanın Avantajları.
 • Kazan-Kazan Davranış Modeli.
 • Kuruma Güven, Lidere Güven, Ekibine Güven
 • Başarılı Ekip Özellikleri Ve Başarı Ön koşulları
 • Ekip Çalışmasının Başarısına Engeller
 • Ekip Dinamiği Aşamaları
 • Her Aşamada Gerekli Liderlik Becerileri
 • Ekip Rolleri
 • Ekip Rollerine Bakarak Ekibin Güçlü Ve Güçsüz Yönlerinin Saptanması
 • Ekipte Uzlaşma
 • Ekipte Vizyonu Netleştirme
 • Ekipte İkna Yöntemleri
 • Ekipte Sorunlu Kişileri Yönetme

ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ

Eğitimin İçeriği:

 • Neden Ve Niçin Zaman Yönetimi
 • Etkin Zaman Yönetimi
 • Zaman Yönetiminin Aşamaları: Keşfetmek, Hedefleri Belirlemek, Saptamak, Öz-Disiplin
 • Zamanı Doğru Kullanmadaki Engelleri Belirlemek / Saptamak
 • Acil Ve Önemli Kavramları, Proaktif Ve Reaktif Kavramları
 • Plan Yapmak, Zaman Planlama Rehberi, Zaman Planlama Süreci
 • Stres Yönetimi (Olumlu – Olumsuz Stres )
 • Stres Günlüğünü Oluşturmak
 • Stresin Kaynağı Bulmak
 • Zihinsel Teknikler
 • Stresin Belirtileri Ve Sonuçları
 • Stres Yönetimi İçin Eylem Planı