Varaka Akademi

500’ü aşan personelimizin iş hayatı ve özel yaşamlarında daha etkin ve donanımlı bireyler olmalarını amaç edinen eğitim programımız “Varaka Akademi” 2021 yılında hayata geçirilmiştir.

Varaka Akademi kapsamında Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Mesleki Gelişim Eğitimleri başlıkları altında eğitimler vermekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz mesleki gelişim eğitimlerindeki temel amacımız; çalışanlarımızın mesleki gelişimine katkıda bulunmak, görev tanımlarındaki işlere dair etkin bilinç oluşturmak ve hâkimiyetlerini arttırarak, hata payını minimize etmektir. Kişisel gelişim eğitimlerimizdeki temel amacımız ise çalışanlarımızın potansiyellerini ve ihtiyaçlarını fark etmesi, doğru şekilde tanımlayabilmesi ve hayatta arzu ettiği başarılara ulaşabilmesi için katkı sağlamaktır.  Gerçekleştirdiğimiz tüm eğitimler ile çalışanlarımızın gelişimlerine katkı sağlamayı, aidiyet duygularını pekiştirmeyi ve sürekli öğrenen/gelişen bir organizasyon olmayı amaçlıyoruz.

Varaka Akademi kapsamında ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda her yılın Kasım ayında eğitim ihtiyaçlarımızı bilimsel metotlar ile tespit ederek, gerekli tüm planlamaları yapıyoruz. Aynı zamanda birimler ve çalışanlar tarafından doğrudan gelen eğitim taleplerini de değerlendirerek eğitim programımıza dâhil ediyoruz. Bir sonraki yılın eğitim takvimini oluşturarak iç kaynak ya da dış kaynak kanallarını kullanarak eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz. Sağlayıcısı olduğumuz eğitimlerden faydalanan çalışanlarımızın takvim yılı içeresinde aldığı eğitimleri birim/kişi bazlı takip ederek, başarı durumlarını ve gelişim süreçlerini gözleyerek katkı sunuyoruz.

Varaka Akademi Kapsamında her yıl 40’tan fazla eğitim vererek,  eğitim programımızı etkin ve başarılı bir şekilde sürdürüyoruz.