Geri Dönüşüm

Stoklanan fluting, testliner, kraft, gazete, dergi, kitap içerikli atık kâğıtlar, bir konveyör yardımıyla hamur hazırlamanın ilk aşaması olan pulpere aktarılır. Burada su ilave edilerek % 5-6 civarında bir kesafette karıştırılacak ve hamur haline getirilir. Hamur önce, kaba temizleme ünitelerinden geçirilerek içerisinde bulunan kum ve metal gibi ağır parçalar temizlenir. Buradan da cleaner kademelerine aktarılacak ve ayrıntılı olarak ince kum ayrıştırılır.

geri dönüşüm kağıt

Elde edilen hamur, filtreden geçirilerek stok deposuna alınır. Stok deposundan alınan hamur öğütülmek üzere öğütücüye (Rifayner) alınır. Rifaynerden geçirilerek üretilecek son ürünün özelliklerine göre istenilen schopper (Öğünme Derecesi) değerine getirilen hamurlar alt elek depolarına alınarak imalata hazır hale getirilir. Burada, üretilecek ürüne göre çeşitli kimyasallar sisteme verilecek ve hamur ile karışması sağlanır. Karıştırılan hamur, önce alt kat makine deposuna, ardından seviye kasasına ve hamur pompası yardımıyla cleaner kademelerine gönderilir. Cleaner kademe çıkışı basınçlı elek sistemine ve oradan da alt elek hamur kasasına gönderilir.

Yapılan bu işlemler sayesinde yıllık olarak yaklaşık 250.000 ton atık kağıt tekrar geri dönüştürülmektedir. Çıkan atıklar ise çeşitli yakma tesislerinde kullanılarak enerjiye dönüştürülmektedir.