Geri Dönüşüm

Stoklanan fluting, testliner kraft gazete, dergi, kitap içerikli atık kâğıtlar, bir konveyör yardımıyla hamur hazırlamanın ilk aşaması olan pulpere aktarılacaktır. Burada su ilave edilerek % 5-6 civarında bir kesafette karıştırılacak ve hamur haline getirileceklerdir. Hamur önce, kaba temizleme ünitelerinden geçirilerek içerisinde bulunan kum ve metal gibi ağır parçalar temizlenecektir. Buradan da cleaner kademelerine aktarılacak ve ayrıntılı olarak ince kum ayrıştırılacaktır.

geri dönüşüm kağıt

Elde edilen hamur, filtreden geçirilerek alt kat stok deposuna alınacaktır. Stok deposundan alınan hamur öğütülmek üzere öğütücüye (Rifayner) alınacaktır. Rifaynerden geçirilerek üretilecek son ürünün özelliklerine göre istenilen schopper (Öğünme Derecesi) değerine getirilen hamurlar alt elek depolarına alınarak imalata hazır hale getirileceklerdir. Burada, üretilecek ürüne göre çeşitli kimyasallar sisteme verilecek ve hamur ile karışması sağlanacaktır.  Karıştırılan hamur, önce alt kat makine deposuna, ardından seviye kasasına geçecektir ve hamur pompası yardımıyla cleaner kademelerine gönderilecektir. Cleaner kademe çıkışı basınçlı elek sistemine ve oradan da alt elek hamur kasasına gönderilecektir.